Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jellemzők

Általános megjelenési kép
A boxer középtermetû, sima szõrû, zömök kutya, amely rövid négyzetes testtel és erõs csontozattal rendelkezik. Izomzata száraz, erõteljesen kifejlett és plasztikusan kiemelkedõ. Mozgása élénk, erõteljes és nemes. A boxer sem esetlen, sem nehézkes, sem könnyû, sem szellõs testû nem lehet.

Fontos méretarányok
a) A törzs hossza : marmagasság.
A törzs négyzetes, azaz a határoló vonalak, vagyis egy vízszintes vonal a hátat és egy-egy függõleges vonal a szügycsúcsot ill. az ülõcsont kiálló részét érintve négyzetet alkotnak.
b) Mellmélység : marmagasság.
A mell a könyökmagasságig ér. A mellmélység a marmagasság fele.
c) Az orrnyereg hossza:
A felsõ fej hosszához képest az arány 1 : 2 (az orrcsúcstól a belsõ szemzúgig ill. a belsõ szemzugtól a nyakszirtcsontig).

Viselkedés és jellem
A boxernek erõs idegzetûnek, öntudatosnak, nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Lénye a legnagyobb fontossággal bír és a leggondosabb bánásmódot igényli. A gazdájával és az egész házzal szemben tanusított ragaszkodása és hûsége, õrzõ-védõként mutatott ébersége és rettenthetetlen bátorsága régóta híres: ártalmatlan a családban, de bizalmatlan idegenekkel szemben, játék közben derûs, barátságos vérmérsékletû, de komoly helyzetben nem ismer félelmet. Az alárendeltségre való hajlandóságának, vakmerõségének és bátorságának, természetes keménységének és szaglásának köszönhetõen könnyen képezhetõ ki. Igénytelensége és tisztasága miatt egyformán kellemes és értékes a családban örzõ-védõ vagy munkakutyaként. Jelleme becsületes, nem hamis és alattomos, elõrehaladott korában sem.

Fej
A boxer jellegét a feje határozza meg, a testhez képest arányos méretûnek kell lennie, sem könnyû, sem nehéz nem lehet. A fangja lehetõleg széles és hatalmas legyen. A fej szépségét a fang és a felsõ fej közötti harmonikus méretaránya határozza meg. Függetlenül attól, hogy a fejet milyen irányból is szemléljük, akár szembõl, akár felülrõl, akár oldalról, a fangnak minden esetben megfelelõ arányban kell lennie a felsõ fejhez képest, azaz sohasem tûnhet túl kicsinek. Száraznak, tehát redõmentesnek kell lennie. Természetszerûleg képzõdnek ugyan redõk a felsõ fejrészen a fülek hegyezésekor vagy, ha a fület nem vágták vissza, úgy fokozott figyelem esetén. Az orrgyöktõl kétoldalt lefelé futó ráncok mindíg körvonalazódnak. A sötét színû maszk a fang területére korlátozódik és a fej színétõl egyértelmûen el kell különülnie annak érdekében, hogy az arc ne tûnjön sötétnek.
Koponya: A felsõ fej lehetõleg karcsú és szögletes legyen. Enyhén ívelt, sem gömbölyû rövid, sem lapos és nem túl széles.A homlokbarázda csak gyengén körvonalazott, különösen a szeme között nem lehet túlzottan mély.
Stop: A homlok egyértelmû kiugrást képez az orrgyökhöz képest. Az orrgyök nem lehet bulldogszerûen a homlokba beágyazódva, de apadt sem lehet.
Pofa: A pofák az erõteljes állkapocsnak megfelelõen fejlettek, anélkül azonban, hogy hangsúlyozottan kiemelkednének. Inkább enyhe íveléssel csatlakoznak a fanghoz.
Fang: A fang erõteljesen kialakult a három térdimenzióban, tehát sem spicces, sem keskeny, sem rövid, sem lapos nem lehet. Alakját befolyásolja a) az állkapcsok formája, b) a szemfogak elhelyezkedése és c) az ajkak milyensége. A szemfogaknak egymáshoz képest minél messzebb kell elhelyezkedniük és elég hosszúaknak kell lenniük, melynek köszönhetõen a fang elülsõ felülete szélessé, szinte négyzetessé válik és az orrgyökkel tompa szöget képez. Elöl a felsõ ajakszél az alsó ajakszélen helyezkedik el. Az alsó állkapocs felfelé ívelt része és az alsó ajak, azaz az áll, feltünõen nem nyúlhat túl elõre a felsõ ajakon, még kevésbé tûnhet el azonban az alatt, ellenkezõleg, úgy, elõröl, mint oldalról jellegzetes képet kell mutatnia. A fang és az alsó állkapocs metszõfogai összezárt fang esetén sem lehetnek láthatóak, mint ahogy zárt fang esetén a boxer nyelve sem látszódhat. A felsõ ajakrés jól látható.
Ajkak: Az ajkak teszik teljessé a fang alakját A felsõ ajak vastag és duzzadt, kitölti azt az üreget, amely a hosszabb alsó állkapocs miatt keletkezik, miközben az alsó állkapocs metszõfogain nyugszik.
Orr: Az orr széles és fekete, enyhén pisze, széles orrlyukakkal. Az orr csúcsa kissé magasabban helyezkedik el, mint az orrgyök.
Fogazat: Az alsó állkapocs túlnyúlik a felsõ állkapcson és enyhén felfelé ívelt. A kutya elõreharap. A felsõ állkapocs szélesen indul ki a felsõ fejbõl és elõrefelé csak kismértékben csökken. A fogazat erõteljes és egészséges. A metszõfogak egyenes vonal mentén minél szabályosabban helyezkednek el. A szemfogak távol helyezkednek el egymástól és megfelelõ mérettel rendelkeznek.
Szem: A sötét szem nem lehet sem túl kicsi, sem kiugró ill. mélyen ülõ. A kifejezés energiáról és intelligenciáról tanuskodik, nem lehet fenyegetõ vagy szúrós. A szemhéjszéleknek sötétszínûeknek kell lenniük.
Fül: Magasan tûzött, hegyesre vágott, mérsékelten hosszú és függõleges elhelyezkedésû, induláskor nem túl széles. A nem visszavágott fül mérete megfelelõ, inkább kicsi mint nagy, vékony tapintású; egymáshoz képest távol elhelyezkedõ, a felsõ fej legmagasabb pontján oldalt tûzött, nyugalmi helyzetben a pofán nyugszanak. Amikor a kutya figyel, a füleknek egyértelmû redõvel elõre kell esniük.
Hibák: Hiányosságok a nemesség és a kifejezés tekintetében, sötét arckifejezés, pincsi - vagy bulldogfej, tajtékzás, fogak vagy a nyelv mutatása, túl spicces vagy túl könnyû fang, visszaesõ orrnyereg, bõr - vagy felálló orr, világos püffedt orr, úgynevezett ragadozómadár - szem, nem átszinezett tartóbõr, rosszul vágott fül: lebegõ, félig álló vagy felálló fül, rózsafül, ferde alsó állkapocs, ferde fogsor, hibás fogkiosztás, gyenge fogak, betegség következtében alkalmatlan fogazat.

 

 


Nyak
A felsõ vonal elegáns ívvel fut a tarkó kifejezetten megjelölt kezdetétõl a marig.
Megfelelõ hosszúságúnak, kereknek, erõteljesnek, izmosnak és száraznak kell lennie.
Hibák: Rövid, vastag, lebegõ gégebõr.

Mellsõ rész
Szembõl nézve az elülsõ lábaknak egyenesnek, egymáshoz viszonyítva párhuzamosnak és erõs csontozatúaknak kell lenniük.
Váll: Hosszú, és ferde, szorosan csatlakozik a törzzsel, ne legyen túl izmos.
Felsõ kar: Hosszú, a lapockához képest derékszöget képez.
Könyök: Ne nyomódjon a mellkashoz sem erõsen, sem elálló ne legyen.
Alsó kar: Függõleges, hosszú és száraz izomzatú.
Mellsõlábtõ-ízület: Erõteljes, egyértelmûen jelölt, de nem túlzottan kiálló.
Mellsõ lábközép: Rövid, szinte függõlegesen helyezkedik el a talajhoz képest.
Mancs: Kicsi, kerek, zárt, vastagon párnázott, kemény talppal.
Hibák: "francia állás", laza váll, laza könyök, gyenge mellsõlábtõ-izület, nyúlmancsok, lapos, terpesztett mancsok.

Törzs
Négyzetes: A törzs zömök, egyenes lábakon nyugszik.
Mar: Legyen megfelelõen megjelölt.
Hát: Legyen az ágyékkal együtt rövid, feszes, egyenes, széles és erõs izomzatú.
Far: Enyhe esésû, lapos ívelésû és széles. A medence hosszú és fõleg a szukáknál széles.
Mellkas: Mély, a könyökig érõ. A mell mélysége a marmagasság fele. Jól kialakult mell. A bordák jó ívelésûek, de nem hordószerûen kerekek, messze hátranyúlóak.
Alsó vonal: Elegáns lendülettel húzódik hátra. Rövid feszes lágyék, enyhén felhúzva.
Hiba: Túl széles és alacsony szügy, lódó törzs, pontyhát, lógó hát, sovány hát, hosszú keskeny, erõsen besüllyedt ágyék, gyenge kapcsolat a farral, ívelt ágyékrész, leesõ far, szûk medence, lógó has, üreges ágyék.

Hátsó rész
Rendkívül izmos, az izomzat sziklakemény és igen plasztikusan kiemelkedõ. A hátsó lábak hátulról nézve egyenesek.
Felsõ comb: Hosszú és széles. A csípõ - és térdizületi szög minél tompább.
Térd: Alaphelyzetben olymértékben nyúljon elõre, hogy a csípõdudortól a talajra fektetett függõlegest még érintse.
Alsó comb: Nagyon izmos.
Ugróízület: Erõteljes, kifejezett megjelölésû, de nem felduzzadt. Kb. 140 fokos szögû.
Hátsó lábközép: Rövid, a talajhoz képest enyhe (95-100 fokos szögû) lejtéssel.
Mancs: A mellsõ mancsnál kissé hosszabb. Zárt, vastagon párnázott, kemény talppal.
Hibák: Gyenge izomzat. Kis vagy nagy szögállású hátsó láb. Ó-láb, hordóláb, lõcslábúság, szûk térdizület, korcskarom, nyúlmancs, lapos terpesztett mancs.

Farok
Farokkezdet inkább magas, mint mély, rövidre vágva és felfelé hordva.
Hiba: Mély kezdet.

Lábak/mozgás
Élénk, erõteljes és nemes.
Hibák: Kacsázás, nem szellõs, poroszkálás, merevség.

Bõr
Száraz, rugalmas, redõzetlen.

Szõrzet
Rövid, kemény, fényes és testhez simuló.

Szín
Sárga vagy csíkozott. A sárga különbözõ árnyalatai fordulnak elõ a világossárgától a sötét szarvasvörösig, de a közepes szinezetûek a legszebbek (= vörösessárga). Fekete maszk. A csíkozott változatok a fenti fokozatok szerinti sárga alapon sötét vagy fekete, a bordák irányában elhelyezkedõ csíkozásúak. Az alapszínnek és a csíkozásnak egymástól világosan el kell különülni. A fehér jegyeket nem kell alapvetõen kizárni, ezek igen szépek lehetnek.
Hibák: A fangon túlnyúló maszk. Egymáshoz túl közel elhelyezkedõ vagy csak helyenként felismerhetõ csíkok. Piszkos alapszín. Egymással keveredõ színek. Nem tetszetõs fehér jelek, mint pl. a teljesen vagy féloldalasan fehér fej. Eltérõ színek vagy olyanok, melyek alapszínét egy harmadnál nagyobb részben helyettesíti fehér.

Méret
A martól a könyök mellett a talajig mérve.
Kan: 57 - 63 cm
Szuka: 53 - 59 cm

Súly
Kan: 30 kg felett ( kb. 60 cm-es marmagasság esetén)
Szuka: kb. 25 kg (kb. 56 cm-es marmagasság esetén)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Comprar Viagra Original Espana KelMisy

(KelMisy, 2019.08.24 08:37)

Cialis Generic Tadalafil Discount Generic Doryx Buy Now Website Price <a href=http://drugslr.com>cialis 5mg best price</a> Priligy 60 Mg Tablets Amoxicillin Directions Differenza Tra Viagra E Levitra